Velkommen til
Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri


Corona.

  • Vi henstiller til at man forud for besøg i klinikken er testet negativ for corona. Børn under 12 år er undtaget.
  • Udviser du tegn på sygdom eller forkølelse beder vi dig blive hjemme og kontakte klinikken telefonisk. I det tilfælde kan vi tilbyde, at konsultationen holdes over telefon.
  • Vi vil bede alle om at møde færrest muligt antal personer og ikke medbringe søskende, venner eller andre ledsagere, der ikke skal deltage i samtalen.
  • Vi beder alle om at holde afstand og spritte hænder.

Denne side opdateres løbende.

Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri er en privat klinik på Frederiksberg, som behandler børn, unge og unge voksne, som har særlige udfordringer i deres hverdag. Der kan være mange grunde til at mennesker mistrives. Vi er et team af specialuddannede psykologer og psykiatere, som alle har mange års erfaring med at udrede og behandle forskellige årsager hertil. Vi har specialiseret os i at udrede og behandle mennesker med blandede neuropsykiatriske forstyrrelser og ledsagende psykologiske problemstillinger.

Børnepsykiatri og ungdomspsykiatri

Hvis man har vanskeligheder, som kan være forenelige med f.eks. ADHD eller autisme, foretager vi gerne en grundig udredning heraf. En udredning foretages for børn og unges vedkommende oftest i samarbejde mellem psykolog og psykiater.

Vi kan tilbyde terapi hos henholdsvis psykolog psykiater, alt efter problemstillingen. Vi forestår således både terapeutisk og medicinsk behandling af bl.a. angst, depression, OCD og ADHD samt ledsagende vanskeligheder.

Vi tilbyder også rådgivningsforløb hos vores psykologer, som har hver deres specialeområde.

Der udfærdiges altid en behandlingsplan, som er i overensstemmelse med vores klienters behov og ønsker. Samarbejde og dialog er afgørende for os, ligesom vi søger at skabe så trygge og behagelige rammer som muligt. Vi formidler altid resultatet af vores udredninger på en måde, så dette er brugbart for den enkelte og for dennes familie. Vi prioriterer at have god tid til at drøfte muligheder for støtte og behandling, da dette jo ofte er det vigtigste aspekt.

Vores formål

Det overordnede formål i forbindelse med både terapi, udredning, rådgivning og behandling er altid at skabe de bedste betingelser for udvikling og trivsel, samt at minimere de udfordringer, som den enkelte måtte have med sig. Det er en selvfølge, at vi arbejder ud fra alle gældende kliniske retningslinjer. Vi har relativt kort ventetid i forbindelse med både terapi, udredning, rådgivning og behandling.

Du finder vores klinik på Frederiksberg Alle 104, 1. sal, 1820 Frederiksberg C. og vi er åbne for henvendelser på telefon 44 44 46 48 eller mail webmail@centrumbu.dk. Vi ser frem til at se dig eller dit barn til en behagelig konsultation i vores hyggelige lokaler på Frederiksberg.