Personale

 

Yvonne Korsholm

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Yvonne Korsholm er lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet januar 1994. Hun er uddannet speciallæge fra Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling hhv. Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center september 2006. Yvonne har omfattende klinisk erfaring med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Yvonne er indehaver af Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri.

Majken Maarup

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Majken Maarup er lægevidenskabelig kandidat fra Aarhus Universitet juni 2001. Majken har siden 2010 arbejdet med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Majken er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden i 2016. Majken har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden maj 2017.

Trine Løkkeholt

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Trine Løkkeholt er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i Region Sjælland i 2017. Trine har siden været ansat som speciallæge i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Trine Løkkeholt har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden august 2018.

Anne-Mette Brrun Svendsen

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Anne-Mette Bruun Svendsen blev læge i 1984 og speciallæge i 1994. Fra midten af firserne har hun arbejdet på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, samt været ledende overlæge på Skolepsykiatrisk Center på Østerbro. I de seneste 13 år har hun haft egen klinik i Lyngby. Anne-Mette er desuden uddannet psykoterapeut og supervisor. Anne-Mette har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden 1. december 2019.

Nina Madsen Sjö

AUT.PSYKOLOG

Nina Madsen Sjö er cand.psych fra Københavns Universitet i 2002. Autoriseret af Psykolognævnet i 2005 og er godkendt som specialist i børneneuropsykologi. Nina har arbejdet med udredning af børn og unge på blandt andet Center for Hjerneskade på Københavns Universitet, Rigshospitalet og i Egmont Fonden. Nina har i 2017 forsvaret sin ph.d. på Aarhus Universitet omhandlende måling af børns trivsel. Nina publicerer i videnskabelige tidsskrifter om brug af neuropsykologiske test og evidensbaserede strategier i forhold til at håndtere børns kogntive udfordringer. Nina er startet i klinikken maj 2018.

Helle Lolli

SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Helle Lolli er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2004 og autoriseret psykolog i 2009. Helle er uddannet specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri fra 2017 og har arbejdet med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande siden 2012. Udover erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien har Helle erfaring fra pædiatrien, døgninstitution og PPR.

Camilla Urhammer-Weltz

AUT. PSYKOLOG

Camilla Urhammer-Weltz er cand.psych fra Københavns Universitet i 2008 og autoriseret af Psykolognævnet. Camilla har erfaring fra private psykiatriske behandlingstilbud og har beskæftiget sig med udredning og behandling af udviklingsforstyrrelser. Camilla har bred klinisk erfaring i arbejdet med denne målgruppe og har også beskæftiget sig forskningsmæssigt med dobbeltdiagnoser, herunder ADHD og misbrug. Camilla har været tilknyttet klinikken siden 2019.

Mathilde Schrohl Jessing

SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Mathilde Jessing er uddannet specialpsykolog i Børne og ungdomspsykiatri og har en bred erfaring i forbindelse med udredning og diagnosticering af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Hun er uddannet fra Københavns universitet i 2009 og autoriseret i 2013. Udover erfaring fra Børne og ungdomspsykiatrien siden 2013 har Mathilde tidligere arbejdet med behandling i privat praksis og har været tilknyttet PPR.

Lene Munck Mikkelsen

SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Lene er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og har været vejleder for specialpsykologkandidater og undervist på uddannelsen. Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1996 og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Lene har lang erfaring med udredning, diagnostik og behandling af børn og unge, idet hun har været ansat i Region Hovedstaden Psykiatri i perioden 2004-2021. Desuden har hun i en årrække arbejdet i PPR, hvor hun særligt har haft fokus på børn med udviklingsforstyrrelser, autisme, ADHD, og børn med behov for vidtgående støtte.

Karin Stafanger

SEKRETÆR

Karin Stafanger er uddannet lægesekretær i 1988. Karin har været sekretær på klinikken siden november 2014.

Charlotte Vienberg

SEKRETÆR

Charlotte Vienberg er uddannet lægesekretær i 1988, har bl.a. arbejdet som lægesekretær 17 år i børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, Region Hovedstaden, og efterfølgende 1½ år i privat regi med børn, unge og voksne. Charlotte har været ansat i klinikken siden 1. juli 2018.

Lone Engelbreth Nielsen

BOGHOLDER

Bogholder med over 30 års erfaring. Merkonom i regnskab og revision. Arbejdet som selvstændig siden januar 2015. Haft samarbejde med Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden 2010.

Metteline Mortensen

SEKRETÆR

Metteline er uddannet lægesekretær på Bispebjerg Hospital i 2005. Metteline har været ansat i klinikken siden juni 2020.