Personale

Yvonne Korsholm

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Yvonne Korsholm er lægevidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet januar 1994. Hun er uddannet speciallæge fra Bispebjerg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling hhv. Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center september 2006. Yvonne har omfattende klinisk erfaring med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Yvonne er indehaver af Centrum Børne- og Ungdomspsykiatri.

Majken Maarup

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Majken Maarup er lægevidenskabelig kandidat fra Aarhus Universitet juni 2001. Majken har siden 2010 arbejdet med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske tilstande. Majken er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden i 2016. Majken har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden maj 2017.

Trine Løkkeholt

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Trine Løkkeholt er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i Region Sjælland i 2017. Trine har siden været ansat som speciallæge i både Region Sjælland og Region Hovedstaden. Trine Løkkeholt har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden august 2018.

Anne-Mette Bruun Svendsen

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATER

Anne-Mette Bruun Svendsen blev læge i 1984 og speciallæge i 1994. Fra midten af firserne har hun arbejdet på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden, samt været ledende overlæge på Skolepsykiatrisk Center på Østerbro. I de seneste 13 år har hun haft egen klinik i Lyngby. Anne-Mette er desuden uddannet psykoterapeut og supervisor. Anne-Mette har været ansat i Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden 1. december 2019.

Marie Sommer Mikkelsen

AUTORISERET PSYKOLOG

Marie blev uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2014. Hun har fra 2014-2015 arbejdet i en kommunal børne- og ungerådgivning og fra 2016 til 2023 på to ungdomspsykiatriske ambulatorier i Region Hovedstaden. Hun har bred erfaring med udredning og behandling af mangeartede psykiatriske problemstillinger, herunder udviklingsforstyrrelser ved samtidig belastningssymptomer, angst, OCD og/eller depression. Hun blev autoriseret af psykolognævnet i 2019 og har desuden været terapeut i forskellige forskningsprojekter mhp. behandling af hhv. angst og OCD hos børn og unge. Marie er startet i klinikken i juni 2023.

Dorte Bek-Pedersen

AUTORISERET PSYKOLOG

Dorte er uddannet specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri i 2014. Hun er autoriseret af Dansk Psykolognævn og er specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Hun er uddannet psykolog i Madrid i 1999. Dorte har bred erfaring med udredning, behandling, rådgivning, supervision og undervisning fra ansættelser i børne- og ungdomspsykiatri, PPR og socialforvaltning samt i den socialøkonomiske virksomhed Center for Autisme. Her har hun i flere år har fungeret som faglig koordinator og bl.a. varetaget opgaver som VISO- specialist i forhold til børn, unge og voksne med autisme og tilstødende udfordringer samt har uddannet sig til certificeret træner i udredningsredskabet ADOS. Dorte er startet i klinikken i september 2023.

Lene Munck Mikkelsen

SPECIALPSYKOLOG I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Lene er specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri og har været vejleder for specialpsykologkandidater og undervist på uddannelsen. Hun er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1996 og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Lene har lang erfaring med udredning, diagnostik og behandling af børn og unge, idet hun har været ansat i Region Hovedstaden Psykiatri i perioden 2004-2021. Desuden har hun i en årrække arbejdet i PPR, hvor hun særligt har haft fokus på børn med udviklingsforstyrrelser, autisme, ADHD, og børn med behov for vidtgående støtte.

Ukba Javaid

AUTORISERET PSYKOLOG

Ukba blev færdiguddannet som psykolog ved Aalborg Universitet tilbage i 2014 og blev autoriseret af Psy­kolognævnet i 2018. Inden ansættelsen ved Centrum Børne- og Ungepsykiatri i september 2023 har Ukba arbejdet som skolepsykolog, i offentlig såvel som privat psykiatri og været tilknyttet som konsulent ved et kvindekrisecenter. Ukba har siden 2019 været selvstændig pri­vat­prak­ti­se­ren­de psykolog, hvorfra hun har bred erfaring med individuel terapi i forhold til børn, unge og voksne.

Karin Stafanger

SEKRETÆR

Karin Stafanger er uddannet lægesekretær i 1988. Karin har været sekretær på klinikken siden november 2014.

Charlotte Vienberg

SEKRETÆR

Charlotte Vienberg er uddannet lægesekretær i 1988, har bl.a. arbejdet som lægesekretær 17 år i børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit, Region Hovedstaden, og efterfølgende 1½ år i privat regi med børn, unge og voksne. Charlotte har været ansat i klinikken siden 1. juli 2018.

Lone Engelbreth Nielsen

BOGHOLDER

Bogholder med over 30 års erfaring. Merkonom i regnskab og revision. Arbejdet som selvstændig siden januar 2015. Haft samarbejde med Centrum Børne- og ungdomspsykiatri siden 2010.

Metteline Mortensen

SEKRETÆR

Metteline er uddannet lægesekretær på Bispebjerg Hospital i 2005. Metteline har været ansat i klinikken siden juni 2020.

Betina Scheller

KONSULENT

Betina har mangeårig erfaring som konsulent inden for psykoedukative samtaler med børn og unge samt forældrerådgivning. Betina har indgående kendskab til diagnoserne ASF og ADD/ADHD og i særlig grad den hyperkompleksitet, der kan opstå ved mange års overbelastning.

Katrine Hirshals

KONSULENT

Katrine har bred erfaring som konsulent i PPR og i psykoedukative samtaler med børn og unge og forældre ift. ASF, ADD/ADHD diagnoser samt komplekse belastningsreaktioner.

Sidse Østergaard Holte

KONSULENT

Sidse har bred erfaring som konsulent ifm. psykoedukative samtaler med familier, børn og unge med komplekse diagnoseprofiler, belastningsreaktioner, traumer og skolevægring.